Hoe maak je een merk? Stap 1:

Aida Albers

Aida Albers

Ben jij een ondernemer? Dan wil je weten hoe je een merk identiteit geeft en wat het voor jouw onderneming kan doen! De merk identiteit vormt de basis van elke onderneming en dit is dan ook stap 1 voor starters. Maar ook als je al even bezig bent, is het verstandig om zo nu en dan stil te staan bij de fundering van jouw bedrijf. Waarom en hoe? Dat lees je hier.

Wat is een merk identiteit?

De merk identiteit wordt vaak ten onrechte gezien als het imago van een merk, maar er zit een belangrijk verschil tussen die twee. Jij als ondernemer bepaalt de merk identiteit. Hoe jouw klanten jouw merk uiteindelijk zien, noemen we het imago. Je zou de merk identiteit dus kunnen zien als het gewenste beeld en het imago als het werkelijke beeld van de consument. Als je vooraf goed nadenkt over het gewenste beeld, zul je zien dat merk identiteit en imago dicht bij elkaar liggen.

Dit laat dus al zien dat de merk identiteit een belangrijk middel is om de manier te vormen waarop mensen je producten en diensten ervaren. 

Het merk vroeger

Om duidelijk te maken wat de merk identiteit precies is, kijken we eerst kort naar het merk zelf. Al heel vroeg werden zaken door middel van beelden herkenbaar gemaakt. In de Romeinse tijd gebruikten ‘winkels’ al uithangborden om aan te geven welk product je daar kon krijgen. Het grootste gedeelte van het volk kon niet lezen, dus stonden er vaak afbeeldingen van het product op. In de middeleeuwen ging dat een stapje verder door de ambacht. Gildes gebruikten productwapens om de door hun gemaakte producten te merken. Producten die door de meester van de gilde werden vervaardigd, kregen zelfs een meesterteken. Deze merktekens gaven de kwaliteit aan. 

Inhoud

Het merk nu

Nu zegt een merk veel meer over een product en ook over de gebruiker. Mensen kopen geen producten en diensten meer, ze kopen merken. Je gaat niet meer naar de meubelwinkel, je gaat naar de Ikea. Je koopt geen telefoon, maar een iPhone, je gaat niet naar de supermarkt, maar naar de Appie en je gaat niet met het vliegtuig, je gaat met KLM.

Een merk is iets waarmee mensen zichzelf kunnen vormen in de ogen van andere mensen. Het zegt iets over de waarden die ze belangrijk vinden. Bijvoorbeeld een man met een Volvo of een man met een BMW. Waarschijnlijk vindt de ene man veiligheid belangrijk en hecht de andere meer waarde aan het hebben van een stoere bak. Gooi nog een Rolex om de pols van de BMW-rijder en je hebt al gauw een bepaald beeld van die man.

Mensen identificeren zich met merken

Mensen gebruiken (bewust of onbewust) merken om zichzelf als persoon kenbaar te maken. Dat kan omdat merken geladen zijn met associaties. Die associaties worden voor een groot deel opgebouwd door de gebruikers, de consumenten. Het beeld dat zij van een merk hebben, het imago, bestaat uit die associaties en wordt dóór die associaties ook weer gevormd.

Nu weet je al dat het imago het werkelijke beeld is dat consumenten van jouw merk hebben. Én je weet dat het imago deels vooraf gevormd kan worden, doordat jij zelf helder het gewenste beeld ontwerpt: de merk identiteit.

Samengevat kun je dus zeggen dat de merk identiteit het ontwerp is voor de manier waarop jij gezien wilt worden. Het is het DNA van jouw bedrijf en het wordt gevormd door de dingen waar jij als ondernemer waarde aan hecht.

Liever uitbesteden?

MaakM is gespecialiseerd in het maken van de merkidentiteit. Kijk bij tarieven voor de beste oplossing voor jouw onderneming.

Waarom is een merk identiteit belangrijk?

Eigenlijk heeft de vraag ‘wat is een merk identiteit’ al een klein beetje antwoord gegeven op de vraag ‘waarom is een merk identiteit belangrijk’. Met een merk identiteit bepaal je hoe je gezien wilt worden. Dat is een belangrijke stap, want daarmee bepaal je ook hoe je je gaat uiten.

Die uitingen, het merkgedrag, bepalen het werkelijke beeld dat de consument van jouw merk heeft. Door de manier waarop je communiceert, adverteert, handelt enzovoorts, komt het merkimago tot stand. Het doel is natuurlijk dat de manier waarop mensen jouw bedrijf zien, overeenkomt met de manier waarop jij gezien wilt worden. Dat doe je door heel duidelijk voor jezelf te bepalen wie je bent in de merk identiteit en door die identiteit te bewaken in het merkgedrag.

Merkgedrag

Dat merkgedrag kan heel duidelijk zijn zoals een advertentie, maar ook hele kleine uitingen zijn onderdeel van het merkgedrag. Denk aan de manier waarop je een offerte stuurt.

Voorbeeld: Wil je een merk met een hip en jong imago, dan is het natuurlijk een no-go als je ambtelijk taalgebruik en clichézinnen gebruikt in je taal. Bijvoorbeeld: ‘Hierbij stuur ik u, zoals besproken tijdens ons prettige gesprek, onze offerte inzake uw evenement.’ Niet heel jong en hip hè?

Door vanaf het begin helder voor jezelf vast te leggen wie je wilt zijn, kun je voorkomen dat je verwarrende signalen afgeeft aan jouw publiek. Een duidelijke merk identiteit zorgt ervoor dat al jouw uitingen consequent en herkenbaar zijn. Wanneer je één heldere boodschap uitdraagt in alles wat je doet, vergroot je de kans dat die boodschap overkomt en blijft hangen bij jouw potentiële klant.

Samengevat kun je dus zeggen dat de merk identiteit een belangrijk middel is om de beeldvorming van jouw potentiële klanten te sturen. De merkidentiteit vertelt aan jouw potentiële klant welke waarden en associaties zij aan zichzelf als persoon kunnen geven, wanneer zij jouw merk kopen. Daarmee kun je jouw producten en diensten gewild maken bij een bepaalde groep: jouw doelgroep.

Waar bestaat een merk identiteit uit?

De merk identiteit bestaat uit een merkinnerlijk en een merkuiterlijk. Hoe je die twee vervolgens vertaalt naar de manier waarop je communiceert, je aanbod en de bedrijfsvoering, dat is het merkgedrag. We kijken dus nu alleen naar het merkinnerlijk en het merkuiterlijk.

Merkinnerlijk

Het merkinnerlijk is abstract. Je zult het daarom zo duidelijk mogelijk moeten omschrijven om het herkenbaar te maken voor anderen. Het merkinnerlijk omschrijft waar het merk voorstaat en welke ambitie het merk heeft. Dat doe je door de volgende onderdelen in te vullen:

 • Visie
 • Missie
 • Purpose
 • Kernwaarden
 • Persoonlijkheid
 • Belofte
 • Concept

Merkuiterlijk

Het merkuiterlijk maakt het DNA tastbaar. Iets wat tastbaar is kun je zintuiglijk waarnemen. Je kunt het proeven, ruiken, zien, horen of voelen. In het merkuiterlijk probeer je dus het abstracte van het merkinnerlijk te beschrijven met de zintuigen. Dat doe je door middel van associaties. Naast de zintuigen gebruik je nog twee andere elementen om het merkuiterlijk vast te leggen, namelijk taal en iconen.

De manier waarop taal gebruikt wordt zegt veel over een merk. Als je een high-end, kwaliteitsmerk wilt opzetten, kun je ‘dure woorden’ gebruiken om die abstractie ‘high-end’ letterlijk te maken. Dat doe je ook met iconen. Als je in het merkinnerlijk hebt bepaald dat jouw merk staat voor ‘onschuld’, moet je dat kunnen uitbeelden, zodat ook jouw publiek weet dat jouw merk staat voor ‘onschuld’. Je kunt namelijk niet ‘onschuld’ fotograferen en op een advertentie plakken. Je kunt wel associaties met het begrip vastleggen. Vaak worden kinderen geassocieerd met onschuld. Door kinderen als iconen te gebruiken kun je die abstractie tastbaar maken. Zoiets zie je bijvoorbeeld bij goede doelen die zich inzetten tegen kindermishandeling.

Ideeënleverancier nodig? 

Merk identiteit ontwikkelen

Nu gaan we de merk identiteit bepalen. Dit is een proces dat je moet zien als een soort trap. Zonder de eerste trede kan je niet naar de volgende. Tijdens dit proces is het belangrijk dat je de voorgaande trede gebruikt om de volgende te maken. Het hele geheel moet namelijk logisch in elkaar passen om er een heldere identiteit uit te kunnen halen.

Visie

Veel ondernemers raken in paniek wanneer hen gevraagd wordt wat de missie en visie van hun bedrijf zijn. Maar eigenlijk is dit voor een ondernemer de meest makkelijke vraag om te beantwoorden. Je bent namelijk ooit op een punt gekomen dat je een eigen zaak wilde beginnen. Dat schiet je niet zomaar te binnen. Daar zit een idee achter, een visie. Misschien heb je een enorme passie voor iets en wil je die passie met andere mensen delen. Of je liep steeds tegen een bepaald probleem aan en jij wilt het met jouw bedrijf beter doen voor anderen. 

Denk niet te moeilijk, het antwoord ligt waarschijnlijk op het puntje van je tong. Probeer het ook nog niet te mooi te verwoorden, maar schrijf het direct op zoals het je te binnen schiet:

Ik ben mijn bedrijf begonnen omdat…

Vervolgens formuleer je dat antwoord zo, zodat het een punt in de toekomst beschrijft. Een visie is namelijk iets wat je wilt bereiken op de lange termijn. Het is iets om naartoe te werken. De visie van je merk geeft de ambitie weer. De uiteindelijke visie die je gaat opschrijven in de merk identiteit beantwoordt waarschijnlijk de volgende vraag:

Hoe ziet de markt er over vijf jaar uit en welke positie heeft jouw merk dan in die markt?

Houd je niet te veel vast aan de vorm en de manier waarop het volgens de theorie moet. Jij bent jouw eigen baas! Zolang het ook voor anderen duidelijk is welke ambitie je nastreeft en waar je naartoe wilt, is het gewoon goed.

Missie

Een missie, de term zegt het al, is het pad dat je gaat bewandelen of het avontuur dat je aangaat om die visie te realiseren. Het is een opdracht aan jezelf. Hoe ga je bereiken wat je in jouw visie voor de toekomst hebt beschreven? Een trucje is hetgeen dat je hebt opgeschreven bij ‘visie’ aan te vullen met het woordje ‘door’.

Ik ben mijn bedrijf gestart omdat ik [jouw visie] en dat ga ik doen door …..

OF

Over vijf jaar [jouw beschrijving van de markt] en staat mijn merk [jouw positie binnen die markt]. Dat ga ik bereiken door……

Purpose

Wil je het helemaal goed aanpakken? Denk dan ook aan de purpose van jouw onderneming, het bestaansrecht. In je visie en missie heb je vooral gekeken naar wat jij als ondernemer wilt bereiken en waar jij naartoe wilt groeien. Je kijkt van binnen naar buiten. Voor de purpose kijk je van buiten naar binnen. Het bestaansrecht van jouw onderneming omschrijf je bijvoorbeeld vanuit de consument. Waarom moet jouw bedrijf voor hen bestaan. Los je een bepaald probleem op of vul je het leven van jouw klant op een onmisbare manier aan?

Voorbeeld: Jij verkoopt handschoenen die fungeren als afwasborstel. Jouw visie kan zijn; het doen van de afwas makkelijker, leuker en sneller maken voor mensen die geen afwasmachine in huis kunnen halen. De missie die je daarbij kunt hebben: producten op de markt brengen die het handmatig doen van de afwas makkelijker, leuker en sneller maken. Jouw purpose: van de afwas quality time maken voor het gezin.    

Je lost het probleem op dat mensen tegenwoordig in onze razendsnelle maatschappij niet meer écht tijd vrij maken voor de mensen die er het meest toe doen. Jouw purpose is die kwaliteitstijd elke dag mogelijk te maken tijdens het doen van de afwas. Dat momentje van jou en je partner om even zonder de kinderen je dag te delen. Of juist het ogenblik wanneer je dochter niet opgaat in haar smartphone en je kunt vragen hoe het nou écht met haar gaat. Ik zie het al helemaal voor me.   

Kernwaarden

De kernwaarden geven aan wat jouw merk uniek en waardevol maakt. Wat is voor jouw onderneming het allerbelangrijkst en welke waarden wil je koste wat het kost vertegenwoordigen in alles wat je doet?

Nu zul je al echt keuzes moeten gaan maken. Je kunt nou eenmaal niet overal evenveel waarde aan hechten. Kies dus voor drie kernwaarden en durf focus aan te brengen. Met je kernwaarden leg je de nadruk op bepaalde zaken, het betekent niet dat je andere zaken uitsluit.

Bedenk ook dat de kernwaarden logischerwijs moeten aansluiten bij de visie, missie en purpose. Als je hebt besloten de allerbeste te willen zijn, dan zal gelijkheid niet een logische kernwaarde zijn. Dan zit je waarschijnlijk eerder in de hoek van ‘excellentie’.

Vermijd lege termen. Veel bedrijven kiezen voor kernwaarden als betrokken, persoonlijk en flexibel. Het klinkt mooi, maar vaak komt er in de realiteit weinig van terecht. Als je voor een kernwaarde kiest, probeer dan ook alvast te bedenken hoe die kernwaarde in de realiteit zou kunnen vertegenwoordigen. Kies je voor flexibel, bedenk dan hoe dat eruit gaat zien in jouw dienstverlening? Ben je dag en nacht bereikbaar, heb je hele soepele retourvoorwaarden, kun je jouw diensten helemaal naar de wens van de klant maken? Een merk identiteit is alleen maar effectief als je het ook echt waar kunt maken. Je kunt het echt waarmaken als je dicht bij jezelf blijft.

Als je gewoon een mooi woord kiest, zonder dat je daar echt een werkbare invulling bij kunt verzinnen, dan is het niets meer dan een lege marketingterm. Wat vaak werkt voor de kernwaarden is het kiezen voor karaktereigenschappen. Je wilt dat je merk uiteindelijk gaat leven in de ogen van de consument, maak het dan ook levend door het te zien als een persoon. In deze lijst met karaktereigenschappen vind je vast drie kernwaarden die het DNA, het innerlijk van jouw merk, goed samenvatten.

Denk nog eens aan het voorbeeld van de afwashandschoen. Je kunt al veel kernwaarden wegstrepen als je kijkt naar de visie van het merk: ‘Het doen van de afwas makkelijker, leuker en sneller maken voor mensen die geen afwasmachine in huis kunnen halen.’ De kernwaarde ‘excellentie’ bijvoorbeeld, lijkt niet echt te passen. Het kan natuurlijk wel, maar helpt uitmuntendheid om jouw visie te bereiken? 

De kernwaarde ‘plezier’ lijkt al veel beter aan te sluiten. Met alles wat je doet vanuit jouw merk, wil je dat de klant plezier ervaart. Dat doe je door bijvoorbeeld de advertenties leuk en grappig te maken, door de communicatie vrolijk en luchtig te houden, door verpakkingen leuk te maken, zodat zelfs het uitpakken van het product een leuk moment is (ook weer lekker voor je social media content, om even op de zaken vooruit te lopen).

Merkpersoonlijkheid

Met het bepalen van de merkpersoonlijkheid geef je jouw merk een hartslag. Door middel van begrippen die je kunt koppelen aan personen, ga je nu jouw merk omschrijven. Uiteindelijk kun je hiermee bedenken welk type klant het best bij jouw past wanneer je jouw doelgroep bepaalt. Heb je stiekem al een doelgroep voor ogen? Dan kun je ook terug redeneren: Wat voor persoon heeft jouw doelgroep nodig in het leven? Een vriend, een adviseur, een verzorger, een grappenmaker of juist een serieus iemand.

Ook bij deze stap kijk je naar de voorafgaande keuzes die je hebt gemaakt. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor de waarden: no-nonsense, daadkrachtig en oplossingsgericht, dan heeft dat effect op jouw merkpersoonlijkheid. Dan kun je denken aan: Een rasechte Rotterdammer die de handen uit de mouwen steekt en gewoon goed maatwerk aflevert.

Het kan erg lastig zijn om te bepalen welke persoonlijkheid je jouw merk wilt geven. Een handig middel om dit te doen is aan de hand van archetypes. Archetypes zijn in de psychologie geïntroduceerd als middelen die ons collectieve onbewuste structureren. Die archetypes roepen automatisch een gedachtepatroon en gevoelspatroon op. Dat zie je terug in verhalen, je hebt direct een gevoel bij de schurk of juist bij de oude wijze. 

Denk bijvoorbeeld aan Perkamentus uit Harry Potter. Zonder dat de schrijfster er veel woorden aan vuil hoeft te maken, heb je waarschijnlijk direct een uitgebreide voorstelling bij deze oude wijze. Door dat beeld heb je ook al een bepaalde verwachting rondom het handelen van dit personage. Het is zo een diepgeworteld type in ons collectieve geheugen, dat haast iedereen hetzelfde verwachtingspatroon en beeld rondom zo een personage ontwikkelt.

Die collectieve beelden en associaties heeft de psychiater Jung opgedeeld in archetypes. Wanneer je een karakter wilt geven aan je merk, is het dus fijn als je weet wat het overgrote deel van het publiek voor associaties en gevoelens heeft bij een bepaald type. Op deze website worden de archetypes uitgelegd en zie je waar de archetypes voor staan.

Belofte

De merkbelofte vertelt de consument wat het toevoegt aan zijn of haar leven. Wat kun je de consument beloven? Heb je in jouw kernwaarden de nadruk gelegd op kwaliteit, dan kan dat (een deel van) jouw belofte zijn. Heb je als merkpersoonlijkheid gekozen voor ‘een rasechte Rotterdammer die de handen uit de mouwen steekt en gewoon goed maatwerk aflevert’, dan kan je bijvoorbeeld iets beloven over de werkwijze van jouw merk: ‘Niet lullen maar poetsen!’

Zoals elk ander onderdeel van het merkinnerlijk, moet alles logischerwijs op elkaar aansluiten. Kijk dus eens naar alle voorgaande trede van de trap die je nu hebt gemaakt. Wat is het meest belangrijke thema dat overal terugkomt en hoe kun je dat thema formuleren als een belofte aan jouw potentiële klant?

Loop je vast? Kijk dan nog eens naar jouw missie. De missie is eigenlijk ook de belofte aan je klanten. Je vertelt daarin wat je globaal gaat doen. De missie is verwoord vanuit het bedrijf en de belofte verwoord je vanuit de consument. Neem de missie van de Belastingdienst: De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet de dienst door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Dit is verwoord vanuit het bedrijf zelf en welke opdracht het bedrijf aan zichzelf heeft gegeven. De belofte van de Belastingdienst is ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Die formulering zegt wat die opdracht voor het publiek betekent.

Met het formuleren van de merkbelofte ga je dus altijd uit van jouw potentiële klant. Je kunt denken vanuit je aanbod. Wat is er uniek aan jouw producten en diensten? Misschien ben je de beste in jouw branche of heb je het meeste in aantallen. Je kunt ook denken vanuit het effect dat jouw aanbod op consumenten heeft. Worden jouw klanten gelukkiger, mooier of succesvoller door wat jij te bieden hebt? Als je een uniek bestaansrecht hebt weten te formuleren, dan kun je dat eventueel gebruiken voor jouw merkbelofte. Jouw merk belooft dan de wereld een beetje beter te maken met X. 

Neem Ben & Jerry’s met Peace, Love & Ice Cream. Een ‘simpele’ belofte die past bij de missie: Make the best possible ice cream in the (n)icest possible way.

Merkconcept

Het laatste onderdeel van het merkinnerlijk is het merkconcept. Dit is vaak de moeilijkste keuze, omdat je nu echt moet trechteren. Het merkconcept is namelijk het haakje in het hoofd van de doelgroep waaraan jouw merk hangt. Dat haakje bestaat maar uit een één of twee woorden. Je zult dus je merk moeten vatten in een kern die al het voorafgaande bundelt.

Dat is pittig. Zeker als je zelf aan het roer staat en dit ´je kindje´ is. Het kan dan ook zeker geen kwaad om te brainstormen met andere mensen. Vaak is het voor buitenstaanders makkelijker om de knoop door te hakken en te specificeren. Zelf ben je vaak bang dat je belangrijke dingen mist als je focus aanbrengt, daar is iemand die wat verder weg staat een stuk minder bang voor.

Waarom zou je eigenlijk een merkconcept nodig hebben?

Het hele idee van een merk is dat iets herkenbaar wordt voor de consument en dat de keus voor jouw merk daardoor makkelijker wordt gemaakt. Mensen kiezen nou eenmaal vaak voor hetgeen dat ze kennen en waar ze positieve associaties mee hebben.

Het is dus de bedoeling dat je een plekje bemachtigt in het geheugen van mensen. Het brein bestaat uit een netwerk van associaties en via die associaties krijgt alles een plekje. Met een merkconcept leg je dus een verbinding tussen jouw merk en iets anders wat al bekend is.

Een merkconcept is de meest centrale associatie waar je nog andere associaties omheen kunt creëren. Op die manier krijg je een uitgebreid netwerk rondom jouw merk waaraan consumenten je kunnen herkennen. Het merkconcept vormt daarin de rode draad die het hele netwerk met elkaar verbindt. Een mindmap is een goede manier om tot zo een netwerk te komen. Vervolgens ga je bedenken welk concept elke associatie met elkaar verbindt.

Om het wat duidelijker te maken, zal ik wat voorbeelden geven. Welke leverancier van toiletpapier komt er in je op bij het merkconcept ‘zacht’? Aan welk automerk denk je bij ‘veilig’? Welk biertje associeer je met ‘vriendschap’? Deze drie merken hebben hun merkconcept zo consequent en duidelijk in al hun uitingen doorgevoerd, dat ik bijna zeker weet dat je ze allemaal geraden hebt. Toch nog een hint nodig? Zachte puppy’s, veilig op weg en het gezelligste concert van Nederland: De Vrienden van … Live? Natuurlijk, dat zijn Page, Volvo en Amstel.

Deze merken hebben heel duidelijk voor één merkconcept gekozen en al hun uitingen daaromheen georkestreerd. Daardoor is de verbinding tussen dat concept en hun merk in het brein van de consument heel sterk geworden. Als je nu voor een enorm schap staat met tientallen merken wc-papier en je ziet door de bomen het bos niet meer, dan kies je hoogstwaarschijnlijk voor het merk dat je uit duizenden herkent: Page.

Merkuiterlijk

Het DNA is bepaald. Nu ga je daar een beeldtaal omheen bouwen. Die beeldtaal helpt de consument om de juiste associaties met het merk te maken. De beeldtaal gaan we vormgeven aan de hand van de zintuigen, iconen en de taal van het merk. Het is niet de bedoeling geforceerd bij elk onderdeel een associatie te verzinnen. Als iets niet past, dan past het niet en kun je beter een ander onderdeel extra benadrukken. 

Je kunt het merkuiterlijk het beste invullen aan de hand van een brainstormsessie met andere mensen. Iedereen heeft weer andere associaties. Het is dus verstandig om meerdere ideeën te verzamelen. Je kunt uiteindelijk een moodboard maken van het merkuiterlijk dat uit de brainstormsessie rolt. Zo maak je direct visueel hoe jouw uitingen eruit gaan zien.

Ga vooral uit van het merkconcept dat je hebt gekozen. Kies je bijvoorbeeld net als Page voor het merkconcept ‘zacht’, ga dan alle onderdelen van het merkuiterlijk langs en bedenk wat je met zacht associeert. Een paar voorbeelden:

 • Zien: pastel kleuren, wolken
 • Voelen: fluweel en zijde, een aanraking, een bepaald karakter, een zwoel zomerbriesje, een bloemblaadje, een kitten, zand, veren, kussens  
 • Horen: een accent met een zachte ‘g’, fluisteren, een zwoele stem, een vrouwenstem
 • Taal: lieve woorden, langere zinnen, geen harde oordelen
 • Iconen: puppy’s, baby’s, een lieve oma
 • Proeven: slagroom, mousse, gefilterd water, melkschuim
 • Ruiken: vanille, karamel, Zwitsal

Het is logisch dat je bij het merkconcept ‘zacht’ meer associaties kunt bedenken bij voelen dan bij zien. Zacht zien is nou eenmaal niet zo makkelijk. Het geeft dus ook niet wanneer je bij één onderdeel weinig tot niets kunt bedenken. Dan is dat onderdeel voor jou minder belangrijk en leg je de nadruk op een andere associatie.

Verder zul je merken dat sommige associaties absoluut niet aansluiten bij jouw bedrijf of het merkinnerlijk. Die kun je dan ook schrappen. Het gaat erom dat alles zo goed mogelijk op elkaar aansluit en dat het een logisch verhaal wordt. Anders zou het inhouden dat een wc-papier merk en bijvoorbeeld een spa, beide met het concept zacht, dezelfde look en feel hebben. Waar het omdraait bij het maken van de merk identiteit is dat het één logisch verhaal wordt dat past bij jouw onderneming. 

Nu jij!

Je weet nu wat een merk identiteit is, welke onderdelen een merk identiteit heeft en hoe je die moet invullen. Ga er eens een middagje voor zitten en kijk wat eruit komt. Het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Het gaat erom dat je goed nadenkt over jouw bedrijf en wat je wilt uitstralen. Focus is the key to success

Deze merk identiteit ga je vervolgens gebruiken als de rode draad die alles wat je doet aan elkaar verbindt. Zo creëer je een eenduidig merk dat herkenbaar wordt voor de consument. Een vervolgstap is bijvoorbeeld het ontwerpen van een professionele huisstijl. Als je daarvoor een designer inhuurt, kun je deze merk identiteit meegeven als briefing.

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag. Wil je bijvoorbeeld een website maken, dan kom je voor heel veel keuzes te staan. Eigenlijk heb je alle antwoorden dan al in dit document verzameld. Hoe spreek je de bezoekers op je website aan? Kijk bij taal in je merkuiterlijk! Wat wordt de look en feel van je website? Kijk bij zien en voelen in je merkuiterlijk! Wil je gebruik maken van storytelling op je ‘over ons’ pagina? Kijk naar je merkinnerlijk! Alle belangrijke keuzes heb je al gemaakt, je hoeft ze nu alleen nog maar te vertalen naar de praktijk.

Hulp nodig?

Iedereen heeft weer andere talenten en daarom hebben we hulp nodig van elkaar. Ligt jouw talent niet bij het maken van een merk identiteit? Of heb er niet de tijd voor? Kijk dan even bij de tarieven van MaakM of stuur een mailtje naar aida@maakmconceptencopy.nl.

Ik vind het maken van een merk het leukste onderdeel van mijn werk als copywriter. Elke opdracht is weer een uitdaging en ik ben pas tevreden als er een prachtig en kloppend geheel uitrolt. Je kunt zelf kiezen hoeveel hulp je van me krijgt. Misschien heb je alleen een brainstormsessie nodig om zelf van start te gaan. Je kunt het natuurlijk ook helemaal uit handen geven. Ik doe het graag!